ΤΕΙ Κρήτης: Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

User Registration

Student
New Student Account:
Login via CAS
Teacher
New Teacher Account Request using TEI Account with:
Login via CAS
New Teacher Account Request (only if you are a professor with no e-mail address in TEI)
Open Courses
Account Creation for Open Courses