ΤΕΙ Κρήτης: Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Φοιτητή
Σύνδεση με:
Πιστοποίηση μέσω CAS
Καθηγητή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού Με:
Πιστοποίηση μέσω CAS
Αίτηση νέου λογαριασμού Καθηγητή (μόνο εάν είστε καθηγητής και δεν έχετε e-mail στο ίδρυμα)
Open Courses
Δημιουργία Λογαριασμού για τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα