Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοικητική Οικονομική - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH264)Τζωρτζάκη Αλ.-Μ.
Διοικητική Οικονομική - Α΄ εξάμηνο ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE106)Δημήτρης Κυρίκος
ΔΛΕ201 - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE108)
ΔΛΕ202 - Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE109)Δρ. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Δρ. Λαδάς Ανέστης, Δρ. Σαμαρά Αγγελική
ΔΛΕ203 - Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE110)
ΔΛΕ204 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE111)Δρ. Φλώρος Χρ.
ΔΛΕ205 - Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων - Β' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE112)Ταχυνάκης Λαδάς Ταμπουρατζή
ΔΛΕ301 - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ - Γ' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (PGRAD_LE113)Δρ. Λαδάς Ανέστης, Δρ. Σαμαρά Αγγελική
Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δίκαιου - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH266)Ιατράκης Γεώργιος
Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι A' Εξάμηνο ΔΠΜΣ στη "Λογιστική & Ελεγκτική" και ΠΜΣ στη "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (DLH268)Αν.Καθηγητής Σ.Αρβανίτης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Α' εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH265)Φλώρος Χρήστος
Χρηματοοικονομική Λογιστική - Α΄εξαμ. ΔΠΜΣ "Λογιστική & Ελεγκτική" (DLH262)Ταχυνάκης Παναγιώτης, Παυλάτος Οδυσσέας, Κομπάρος Γεώργιος