Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ελεγκτική ΙΙ, Γ’ Εξάμηνο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (DL136)Καθηγητής Χ.Νεγκάκης. Επίκ. Καθ. Π.Ταχυνάκης, Δρ. Α.Σαμαρά, Δρ. Χ.Φ.Χαρίσης. ΟΕΛ Β.Λουμιώτης
Λογιστική Ι, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (DL115)Καθηγητής Χ.Νεγκάκης. Λέκτ. Α.Λαδάς, Επιστ.Συνεργ. Ν.Καραμπίνης. ΟΕΛ Κ.Πατατούκας
Λογιστική ΙΙ, Β' Εξάμηνο ΠΜΣ στη "Λογιστική και Ελεγκτική" (DL140)Συντονιστής: Καθηγητής Ι.Σώρρος
Σεμινάριο “Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα από την πλευρά της ελεγκτικής επιστήμης” (DLH249)Δρ. Χαρίλαος Χαρίσης
Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (DL113)Αναπλ. Καθηγητής Σ. Αρβανίτης
Φορολογικά Θέματα, Γ' Εξάμηνο ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική (DL170)Καθηγητής Δ.Γκίνογλου. ΟΕΛ Νασόπουλος ΟΕΛ Α.Διονυσόπουλος, ΟΕΛ Θ. Ταμπουρατζή
Χρηματοοικονομική Ανάλυση I, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (DL118)Συντονιστής: Καθηγητής Χ.Φλώρος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ, Β’ Εξάμηνο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (DL160)Kαθηγητής Φλώρος Χ.