ΤΕΙ Κρήτης: Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση πλατφόρμας
- Κυριακή, 08 Μαΐου 2016 -

Την Κυριακή 08/05/2016 έγινε αναβάθμιση του eclass στην τελευταία έκδοση.

 

Λίστα Αλλαγών:

 • Ενσωμάτωση/σύνδεση νέων εξωτερικών εργαλείων (Analytics, Antivirus, Firewall, Αυτόματος Κριτής, Google Drive, DropBox, OneDrive, κλπ)
 • Προσθήκη νέων τρόπων πιστοποίησης χρηστών.(με χρήση της βιβλιοθήκης Hybrid Auth)
 • Προσθήκη custom πεδίων στο προφίλ χρήστη.
 • Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στις ομάδες χρηστών.
 • Προσθήκη αναφορών κατάχρησης περιεχομένου.
 • Προσθήκη μηχανισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σε κλειστό μάθημα.
 • Βελτίωση της αρχικής σελίδας του ηλεκτρονικού μαθήματος (course home).
 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα επικοινωνίας.
 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα “Παρουσιολόγιο” και “Βαθμολόγιο”.
 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα Αξιολόγησης: “Εργασίες”, “Ασκήσεις” και “Ερωτηματολόγια”.
 • Βελτιώσεις στα διαχειριστικά εργαλεία.
 • Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας (Accessibility).

 

 

 • Αναβάθμιση του μηχανισμού καταγραφής των ενεργειών των χρηστών
 • Αναβάθμιση των στατιστικών αναφορών της πλατφόρμας
 • Αναβάθμιση των μηχανισμών πιστοποίησης χρηστών μέσω CAS, LDAP, Shibboleth
 • Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στις ομάδες χρηστών.
 • Προσθήκη μηχανισμού αυτόματης εγγραφής χρηστών στην πλατφόρμα με χρήση κανόνων.
 • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα Αξιολόγησης: “Εργασίες”, “Ασκήσεις” και “Ερωτηματολόγια”.
 • Βελτιώσεις στα διαχειριστικά εργαλεία της πλατφόρμας.
 • Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας (Accessibility - WCAG 2.0 AA).