Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass

La plateforme Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - eClass est un Système complet de Gestion de Cours (CMS). Inspirée par la philosophie du logiciel libre (open source), cette plateforme supporte le Service de Télé-enseignement Asynchrone, étant facilement accessible par le biais d'un simple navigateur web, sans besoin de connaissances techniques et sans restriction de temps et d'espace.