ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Rikos Nikolaos

Περιγραφή

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: Γ΄

Ώρες Θεωρία: 1 Ώρες Άσκηση πράξη 1

Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων: 2

<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:


 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 1. να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη μεθόδους κλινικής εξέτασης ασθενών
 2. να είναι ικανοί να εντοπίζουν και να καταγράφουν παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς
 3. να είναι σε θέση να πάρουν ένα λεπτομερές κλινικό ιστορικό από τους ασθενείς
 4. να γνωρίζουν τα απαραίτητα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την κλινική εξέταση
 5. να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας με τον ασθενή και το περιβάλλον του

 

 

Προαπαιτήσεις: - 

 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

 

 1. λήψη ιστορικού
 2. κλινική εξέταση του ενήλικα
 3. καταγραφή κλινικών ευρημάτων
 4. κλινική εξέταση και παθολογικά ευρήματα ανά σύστημα
 5. κλινική αξιολόγηση ψυχικής κατάστασης ασθενούς
 6. κλινική εξέταση παιδιού

 

 

Σύγγραμμα:

 

 • Επιλογή Συγγραμμάτων

  • Βιβλίο [1325694
Περισσότερα  
Κωδικός: YN130
Κατηγορία: ΣΕΥΠ - ​Σχολή Eπαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας » ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5192
Αρ. Προβολών :  55593

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις